Dobbeltmordet i Køge Bugt, 22. april 1948.............Webmaster: Dines Bogø

Generelt: Køge Bugt ... Dines Bogø ... TV2 Lorry om Køge Bugt


HJALMAR OLSEN - Offer nr. 1
Grosserer, kaptajn, erhversdykker Hans Edvard Hjalmar Olsen, født 24. juli 1903. Forh. hvalfanger og modstandsmand, medlem af gruppen "Lysglimt".


Hjalmar Olsen har også været murermester. Her fotograferet, da han blev murersvend. Hjalmar Olsen er også kendt som "Løvetæmmeren fra Endelave". Mere om denne vinkel fra ca. 1937 her. (Foto i privateje).

Allerede fra 1942 havde han sejlet illegale til Sverige bl.a. til Falkenberg og Halmstad. På skibet "Avance" havde han indrettet et hemmeligt rum, hvor der var plads til 15 personer.

En af hans større bedrifter var, da han som dykker i efteråret 1944 sænkede 3 tyske marinefartøjer i Aalborg Havn.


Hjalmar Olsen var også dykker samtidig med han var skibsfører. Foto i privateje).

Efter besættelsen deltog Hjalmar Olsen sammen med andre i flere projekter. Man ville hæve sunkne tyske fly, skibe m.v. Han havde svært ved at låne penge i banker og sparekasser og han søgte andre investorer.

Hjalmar Olsen oplyste selv, at han kunne købe skibe til nedsat pris gennem "Kontoret for Vareforsyning", fordi han under besættelsen havde ydet modstandsbevægelsen flere tjenester.

Det menes, at netop Hjalmar Olsen i slutningen af besættelsen sejlede på en af de såkaldte "sikre ruter" eller "Toldruten". Ruter, der var etableret i samarbejde mellem danske og tyske interesser aftalt på et møde på Hotel d'Angleterre i midten af juli 1944. Hjalmar Olsen havde ansvaret for den af ruterne, der udgik fra Bohnstedt Petersens Kaj i Københavns Frihavn. Nogle af de både, der sejlede fra den plads hed "Sundia" og "Marta". Hjalmar Olsen sejlede bl.a. for gruppen "Lysglimt" (se også "Carl Mogensen").

I slutningen af december 1947 var Hjalmar Olsen i havsnød, da en lægter tog vand ind under en storm ved Sjællands Odde. Han skrev en sidste hilsen til sin hustru Laura og deres tre børn. I sidste øjeblik blev han reddet af redningsbåden fra Yderby. Hans slæbebåd forliste nogle dage senere.


Hjalmar Olsens hilsen til sin hustru Laura og deres tre børn. Skrevet på et stykke pap. (Privatarkiv).

Hjalmar Olsen sejlede den 22. april 1948 ud fra Sydhavnen i "K43 Elo" sammen med skipper og ejer Nilsson-Morell, matros Gustav Warn, søfyrbøder Anders Kristian Jørgensen og Rudolf Nicolai, der ofte kaldte sig ingeniør. Olsen og Nicolai havde fået at vide, at der skulle forhandles om køb af skibet "Capitana". Hjalmar Olsen repræsenterede et rederi i København, der havde købt "Capitana" i 1947. Samme rederi oplyser til politiet, at skibsfører Hjalmar Olsen altid har været ærlig og redelig i alle økonomiske forhold.

Capitana er bygget i 1927 under navnet Xarifa. Efter mange ejere og skiftende navne hedder yachten i dag igen Xarifa.


Hjalmar Olsen var aktiv. Sejlede med meget forskelligt.


Hjalmar Olsen sejlede i 1947 som kaptajn på Capitana. (Privatarkiv).

Han forhandlede om køb og salg af Capitana. Det var i 1947 solgt af skibsreder Magnus Andrejesson til rederiet Tuxen og Hagemann. Hjalmar Olsen havde  i 1946-1947 forhandlet på rederiet vegne om købet. Capitana var bl.a. blevet ombygget på Sønderborg Skibsværft. I april 1948 havde Anders Kristian Jørgensen sagt til Hjalmar Olsen, at han havde en køber til skibet i Sverige.

I.flg. Anders Jørgensen kom det til et skænderi ude på Køge bugt, da Hjalmar Olsen beskyldte Anders Kristian Jørgensen for, at vide for meget. Eller var det noget helt andet de skændtes om?

Anders Jørgensen fortalte, at han skulle have overværet en samtale på Hotel Nordland, hvor Hjalmar Olsen og Rudolf Nicolai talte om detaljer i sagen om "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej".

I.flg. Anders Jørgensen ville Hjalmar Olsen skyde Anders Jørgensen, men denne skød først.

Eller blev Hjalmar Olsen udelukkende skudt, fordi han viste alt for meget særdeles detaljeret om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.


Familien Olsen hjem "Hegnshuset" på Aborg Mark nord for Assens. Efter drabet flyttede Hjalmar Olsens enke og de 3 børn til Jylland. (Foto: DB. 29. april 2007).

Hjalmar Olsen var en af de folk, der havde været en god støtte i Modstandsbevægelsen og han nød stor respekt. Hans pludselige død gjorde et stort indtryk på hans kammerater.


Hjalmar Olsen lig blev først fundet i slutningen af maj 1948. Politiet konstateret, at han var dræbt af et skud i nakken. Det var en fisker fra Rødvig, der fandt liget 7-8 sømil sydøst for Møns fyr. Han sejlede liget til Klintholm Havn på Møn. Hjalmar Olsen blev begravet den 12. juni 1948.